Ocena brak

Podział jelita grubego

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Jelito grube dzielimy na jelito ślepe wraz z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicę i odbytnicę. Okrężnica składa się z czterech części: i) okrężnicy wstępującej; 2) okrężnicy poprzecznej, 3) okrężnicy zstępującej, która na poziomie grzebienia biodrowego przechodzi w 4) okrężnicę esowatą. Na wysokości 3 kręgu krzyżowego okrężnica esowata łączy się z odbytnicą. Zgięciem okrężnicy prawym albo wrątrobnym okrężnica wstępująca przechodzi w poprzeczną, ta zaś zgięciem okrężnicy lewym albo śledzionowym w okrężnicę zstępującą.

Podobne prace

Do góry