Ocena brak

Podział jamy otrzewnej

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Wielką przestrzeń objętą workiem otrzewnej możemy podzielić z dwóch punktów widzenia. Na podstawie stosunków rozwojowych odróżniamy właściwą jamę otrzewnej (cavum peńtonaei proprium s. maius) i jej wielki zachyłek torbę sieciową (bursa omentalis s. cavum peri-tonaei minus). Obie te części łączą się z sobą otworem sieciowym (fo-ramen epiploicum s. Wirtslowi).

Inny, topograficzny podział jamy otrzewnej powodują oba wielkie zdwojenia otrzewnej, które umocowują jelita do tylnej ściany jamy brzusznej. Jednym z nich jest krezka okrężnicy poprzecznej, która wraz z okrężnica poprzeczną dzieli właściwą jamę otrzewnej na piętro górne (brzuch gruczołowy) i na piętro dolne (brzuch jelitowy). Drugim fałdem jest krezka jelita cienkiego, której nasada biegnie skośnie z góry ku dołowi i na prawo (str. 183), dzieląc piętro dolne na części prawą i lewą. Jako dalszą część właściwej jamy otrzewnej możemy odróżnić jamę otrzewnową miednicy (cauum peluis peritonaeale), położoną poniżej kresy granicznej miednicy. Wszystkie te trzy części szeroko łączą się z sobą. Położenie wątroby w górnym piętrze worka otrzewnej a okrężnicy wstępującej i zstępującej w piętrze dolnym stwarzają dalsze możliwości podziału właściwej jamy otrzewnej na mniejsze części. Dla opisu topograficznego trzew jamy brzusznej podział ten nie ma większej wartości. Z punktu widzenia praktycznego jednak może mieć znaczenie, czy jakaś sprawa chorobowa umiejscowiona jest powyżej, czy poniżej krezki okrężnicy poprzecznej, z prawej czy z lewej strony krezki jelita cienkiego, przyśrodkowo czy też bocznie od okrężnicy wstępującej lub zstępującej itp. Więzadło sierpowate dzieli brzuch gruczołowy na część prawą (torba wątrobna, bursa hepatica) i lewą (torba przedżołądkowa, bursa praegastrica).

Podobne prace

Do góry