Ocena brak

Podział i charakterystyka celów kształcenia

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

Cele kształcenia to planowe, zamierzone i długotrwałe założenia dydaktyczne co do tego jak kształcić, jakie wartości wpajać i jakimi metodami.

Podział celów kształcenia:

cele rzeczowe (ogólne, odnoszące się do rzeczywistości):

cele kształcenia ogólnego

cele kształcenia zawodowego

cele podmiotowe (subiektywne, odnoszące się do osobowości wychowanka):

cele kształcenia ogólnego

cele kształcenia zawodowego

Związek celów kształcenia ogólnego:

1. od strony rzeczowej:

opanowanie ogólnej wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, technice, kulturze i sztuce.

ogólne przygotowanie do działalności praktycznej - udział w przekształcaniu przyrody, życia społecznego itp.

kształtowanie humanistycznego stosunku do ogólnoludzkich wartości oraz związanych z nimi postaw i przekonań światopoglądowych

2. od strony podmiotowej:

ogólny rozwój sprawności umysłowej i zdolności poznawczych - z uwzględnieniem myślenia i twórczych uzdolnień

rozwój potrzeb kulturalnych, motywacji i zainteresowań poznawczych, społecznych, estetycznych i technicznych

wdrożenie do samokształcenia i pracy nad sobą przez całe życie czlowieka

Związek celów kształcenia zawodowego:

1. od strony rzeczowej:

opanowanie wiedzy zawodowej z tych dziedzin, które są wartościowe dla danego zawodu

przygotowanie do pracy wytwórczej

kształtowanie postaw i przekonań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin życia związanego z zawodem

2. od strony podmiotowej:

rozwinięcie specjalnych uzdolnień, ważnych dla wykonywania danego zawodu

rozwój potrzeb, motywów i zainteresowań związanych z danym zawodem

wdrożenie do ciągłego doskonalenia kwalifikacji poprzez samokształcenie

Podobne prace

Do góry