Ocena brak

Podział gier dydaktycznych

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

1. Burza mózgów – ta metoda przeznaczona jest do samodzielnego, szybkiego wymyślania przez uczniów zbioru hipotez przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego.

2. Metoda sytuacyjna – zwana metodą przypadków – polega na bardzo dokładnym rozpatrzeniu jakiegoś przypadku, tak skonstruowanego, że jest on typowy, często wykorzystujemy w szkolnictwie medycznym, wojskowym.

3. Metoda symulacyjna – inaczej inscenizacja – to udawanie kogoś np. nauczyciela, robi się wszystko tak jakby się nim było. Uczeń jest aktywny.

Rodzaje lekcji:

Lekcja problemowa – ma na celu rozwiązanie jakiegoś problemu. Część podstawowa:

Zetknięcie uczniów z trudnością, jej odczucie i uświadomienie (stworzenie problemu)

Określenie trudności i sformułowanie problemów, pytań lub zagadnień (rozwiązywanie problemu)

Ustalenie pomysłu rozwiązania, planu wykonania zadania lub hipotez do sprawdzenia (rozwiązywanie problemu)

Wykonanie zadania, realizacja pomysłów, weryfikacja hipotez przez dobór i analizę danych, ich interpretację, przemyślenie i ocenę (dawanie i weryfikacja pomysłów)

Sprawdzanie poprawności rozwiązania

Lekcja podająca – ma na celu zaznajomienie uczniów z nowymi treściami i dbałość o to, aby te treści były zrozumiane i zapamiętane przez uczniów. Część podstawowa to:

Podanie nowych treści

Zrozumienie

opracowanie i zebranie

Lekcja eksponująca – ma za zadanie rozwijać wyobraźnię i przeżycia estetyczne. Część podstawowa:

ekspozycja utworu np. projekcja filmu, nagranie z płyt, magnetofonowe, magnetowidowe, przezrocza, program komputerowy

analiza i zrozumienie utworu (rozmowa o utworze) – dyskusja, interpretacja

podsumowanie naszych rozważań, rezultatów pracy, korekta błędów

ponowna ekspozycja całości lub fragmentu

Lekcja ćwiczeniowa – ma na celu kształtowanie umiejętności i nawyków. Ćwiczenie polega na opanowaniu określonych czynności, które są powtarzane w celu rozwinięcia odpowiedniej sprawności lub umiejętności. Część podstawowa:

uświadomienie uczniom zadania i podanie tematu

wprowadzenie nowego materiału, omówienie zasad i reguł

pokaz czynności z objaśnieniem

próbne ćwiczenia uczniów

korekta i dodatkowe objaśnienia

ćwiczenia wdrażające

kontrola i korekta wykonywanych ćwiczeń

Lekcja mieszana – może się składać ze wszystkich rodzajów lekcji. Lekcje te wydają się być najbardziej wartościowe i pozwalają rozwinąć pełny zakres skutecznych metod nauczania i uczenia się.

Podobne prace

Do góry