Ocena brak

Podział finansów

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Finanse dzielimy na:

  1. Publiczne. To publiczne zasoby pieniężne gospodarowanie nimi oraz normy prawne regulujące te zjawiska. Istnienie finansów publicznych jest uzasadnione koniecznością finansowania przez państwo potrzeb ogólno-społecznych.
  2. Prywatne. To prywatne zasoby pieniężne.

Kryteria odróżniające finanse.

  1. finanse publiczne są objęte władztwem państwa w związku z czym są obwarowane przymusem państwowym (egzekucja administracyjna należności pieniężnych na rzecz gminy, państwa - podatki itd.)

  2. rozmiar finansów publicznych są zdecydowanie większe od prywatnych (przepływ pieniądza , strumień pieniężny jest większy w budżecie państwa)

  3. finanse publiczne prowadzone są interesie społecznym (cele ogólnospołeczne potrzeby – obronność, opieka zdrowotna, itp.)

  4. tylko państwu przysługuje prawo emisji pieniądza (legalne prawo emisji ma tylko mennica państwowa)

  5. granice gromadzenia środków publicznych są wyznaczone potrzebami (zasad czysto teoretyczna).

Publiczna działalność finansowa jest to gromadzenie wydatkowanie zasobów pieniężnych na cele publiczne przez upoważnione do tego organy (Rada Ministrów, Minister Finansów)

Gospodarka finansowa to całokształt czynności organizacyjnych i prawnych związanych z operacjami finansowymi.

Polityka finansowa to świadoma i celowa działalność ludzi i instytucji polegająca na ustaleniu i realizacji określonych celów za pomocą środków finansowych. Politykę finansową prowadzi się za pomocą instrumentów typu np. kredyt.

Deficytto kwota, o którą wydatki przewyższają wpływy w czasie określonego okresu obrachunkowego.

Dług publiczny – całkowita kwota zadłużenia, suma wszystkich deficytów.

Podobne prace

Do góry