Ocena brak

Podział dziejów Ziemi na ery i okresy – najważniejsze wydarzenia - Era paleozoiczna

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Trwała 370 mln.lat.

    Wystąpiły częste zmiany zarysów lądów i oceanów w wyniku zalania i ustępowania. Dwukrotnie miały miejsce ruchy górotwórcze. Pod koniec syluru były to ruchy kaledońskie, a na przełomie karbonu i permu ruchy hercyńskie. Powstają góry Ałtaj, Appalachy, Atlas, Wododziałowe, Świętokrzyskie.

    Rozwijające się organizmy pozostawiły liczne skamieniałości zwierząt i roślin morskich, a także pierwszych organizmów lądowych.

    Dla kambru i ordowiku skamieniałościami przewodnimi są trylobity, dla syluru- graptolity i pierwsze ryby pancerne oraz pierwsze rośliny lądowepsylofity. Dla dewonu pierwsze zwierzęta lądowe, staroraki, koralowce czteropromienne, głowonogi oraz pierwsze rośliny nagonasienne, paprotniki.

    W karbonie wielki rozwój paprotników. Rozwijają się owady i pajęczaki na ladach, ramienionogi w morzu. W permie rozwój nagonasiennych.

    Do góry