Ocena brak

Podział dziejów Ziemi na ery i okresy – najważniejsze wydarzenia - Era kenozoiczna

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Zaczęła się 65 mln. lat temu i trwa do dziś.

Lądy i oceany przybierają dzisiejszy wygląd i rozmieszczenie. Na okres trzeciorzędowy przypadają główne fazy alpejskich ruchów górotwórczych. Powstały łańcuchy górskie Pirenejów, Alp, Karpat. Powstały pasma Kordylierów, Andów oraz Himalaje. W czwartorzędzie – plejstocenie miały miejsce silne zlodowacenia typu kontynentalnego.

Dalszy rozwój roślin nagonasiennych oraz przewaga okrytonasiennych, rozwój traw i roślinności tundrowej. Wielki rozwój ślimaków, owadów. Liczne ptaki, duże zróżnicowanie ssaków, w miocie małpy człekokształtne. W plejstocenie pojawiły się formy ludzkie- człowiek rozumny ok. 3 mln. Lat temu.

Do góry