Ocena brak

Podział aktów ze względu na stopień konkretności oznaczenie adresata aktu: akty generalne, planowania, subiektywne, egzekucyjne

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

1.Akty generalne-są to rozporządzenia, określają one reguły, metody postępowania np. ”każdy kto-to..”

2.Akty planowania-tutaj norma prawna nakłada obowiązek wykonania planu.Ustawa, uchwała, zarządzenie czy norma prawna zawarta jest w samym planie Wykonanie zadania konsumuje tę normę. Moc wiążąca tego aktu kończy się z chwilą wykonania zadania bądż z upływem okresu na jaki plan został uchwalony.

3.Akty tworzące sytuację prawną dla obywateli-akty te regulują prawnie konkretne sytuacje, ale nie są skierowane do określonego adresata, nie stwarzają uprawnień dla danego konkretnego podmiotu. Stwarzają obiektywne, konkretne sytuacje na korzyść lub nie na korzyść obywatela :np. prawo korzystania z urządzeń publicznych, ustalenie zakazu kąpieli.

4.Akty tworzące uprawnienia lub obowiązek dla oznaczenia adresata (subiektywne)

Akty te tworzą normę indywidualną dla określonego adresata bezpośrednio, tz. bez pomocy sądów, regulują jakąś konkretną sprawę /akty adm./, stwarzają status trwały określonej osoby /np. .akt o nadaniu obywatelstwa/.

Decyzje adm tworzone są przy współuczestnictwie stron, zgłaszania dowodów, zasada czynnego udziału stron w postępowaniu itp.

Akty egzekucyjne-zaliczane są do kategorii aktów adm., o ile są czynnościami prawnymi. Zadaniem tych aktów jest doprowadzenie do wykonania prawa, zwłaszcza obowiązku prawnego.

Podobne prace

Do góry