Ocena brak

Podstawy wymiary pojazdów drogowych – dopuszczalne

Autor /karol Dodano /24.06.2011

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów nie może przekraczać:

• Pojazdu pojedynczego z wyjątkiem naczepy:

a) dwuosiowego – 16 t,

b) o liczbie osi większej niż dwie – 24 t,

• Pojazdu dwuczłonowego lub zestawu:

a) o liczbie osi nie większej niż cztery – 32 t,

b) o liczbie osi większej niż cztery – 42 t.

• autobusu przegubowego – 28 t,

Wymiary główne obowiązujące w Polsce:

długość pojazdu pojedynczego, z wyjątkiem naczepy – 12m,

• długość pojazdu członowego – 16,5m,

• długość zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy – 18,75m,

• długość autobusu przegubowego – 18m,

wysokość pojazdu nie może przekraczać – 4m,

szerokość pojazdu nie może przekraczać 2,55m,

Do góry