Ocena brak

Podstawy prawne zatrudnienia pracowników młodocianych

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Młodociani należą do kategorii pracowników wymagających specjalnego traktowania. Regulacje dotyczące zatrudnienia młodocianych muszą zapewnić możliwość łączenia pracy z nauką. Okres dorastania jest okresem przygotowania do pracy zawodowej, uczenia się i zdobywania kwalifikacji.

Polskie prawo zabrania stałego zatrudniania osób, które nie ukończyły 16 lat. to minimum wiekowe łączy się z obowiązkiem szkolnym. Minimalny wiek zatrudnienia nie może być niższy niż minimalny wiek ukończenia szkoły oraz w każdym przypadku nie niższy niż 15 lat. Zatrudnienie osoby w wieku od 16 do 18 lat, zwanej w polskim prawie pracy młodocianym, jest dozwolone na szczególnych zasadach.

Podobne prace

Do góry