Ocena brak

PODSTAWY KLINICZNEJ DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Diagnoza kliniczna jest szczególnym rodzajem diagnozy psychologicznej, toteż i do niej stosują się ogólne ustalenia dotyczące diagnozy. Na diagnozę kliniczną możemy spojrzeć z różnych punktów widzenia. Możemy między innymi wyróżnić następujące odniesienia: (l) ogólnometodologiczne, (2) wy­nikające z przyjęcia założeń epistemologicznych określonego paradygmatu, (3) modelowe, (4) celowościowe i (5) typ badania.

Uwzględnię jednak w naj­większym stopniu ogólne wymagania, jakie stawia metodologia badań psy­chologicznych (naukowych i jednostkowych) psychologowi klinicznemu i głównie skoncentruję się na celach prowadzenia przez klinicystę badań diagnostycznych.

Podobne prace

Do góry