Ocena brak

Podstawy drukowania z komputera

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Odpowiednie oprogramowanie pozwala na uzy­skanie materiału gotowego do reprodukcji, jed­nak najnowsza generacja sprzętu umożliwia pominięcie tej fazy produkcji i drukowanie bez­pośrednio z komputera. Każdy proces drukowa­nia składa się z pewnych podstawowych kroków, mających na celu odpowiednie przygotowanie tekstu i ilustracji. Należą do nich: (1) przygo­towanie ilustracji do reprodukcji, (2) łamanie tek­stu i ułożenie strony. Łamanie tekstu polega na odpowiednim rozmieszczeniu tekstowej części dokumentu. W przeszłości osoba odpowiedzialna za tę część produkcji musiała własnoręcznie umieścić metalową czcionkę w odpowiednim miejscu prasy drukarskiej, w celu ułożenia tekstu w wiersze, szpalty i kolumny. Ten typ składu do­minował do lat 60. XX w., kiedy to został prawie całkowicie zastąpiony przez skład fotograficzny (fotoskład), wykonywany na materiale światło­czułym (na przykład na folii).

Podobne prace

Do góry