Ocena brak

Podstawowe zjawiska we współczesnej gospodarce światowej

Autor /tedi Dodano /21.03.2011

a) Globalizacja stosunków międzynarodowych

W znaczeniu ekonomicznym globalizacja odnosi się najczęściej do działalności gospodarczej, gospodarki rynków branżowych, gałęzi i przedsiębiorstw. Globalizacja stanowi bardziej zaawansowany i złożony etap międzynarodowych procesów gospodarowania, realizowaniu w poszczególnych krajach przez podmioty gospodarcze mające siedzibę na ich terytorium.

Czynniki kształtujące proces globalizacji

* postęp naukowo techniczny;

* konkurencja międzynarodowa;

* polityka ekonomiczna państwa (deregulacja rynków finansowych, liberalizacja handlu międzynarodowego, regionalna ingerencja gospodarcza)

Za podstawowy podmiot globalizacji uważa się korporacje transnarodowe.

b) Intensyfikacja procesów integracyjnych (regionalnych):

W ostatnich latach można dostrzec wyraźny wzrost liczby zawieranych umów międzypaństwowych o utworzeniu grupowania integracyjnego.

Celem tych umów jest znoszenie barier w przepływie towarów (usług, kapitału) miedzy tymi krajami.

Etapy integracji (typy):

Podobne prace

Do góry