Ocena brak

Podstawowe zasady udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami wolnymi od pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu wg tej zasady jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Podobne prace

Do góry