Ocena brak

Podstawowe zasady szkoły behawioralnej.

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

Behawioryzm to przypisanie, że wszystkie badania odnoszą do zachowań ludzkich.

Szkoła behawioralna - podmiotem jest człowiek, jego zachowania i reakcje. Grupa naukowców zajmujących się dziedziną zarządzania, posiadających wykształcenie zakresu psychologii, socjologii do przedstawiania skuteczniejszych sposobów kierowania ludźmi w organizacjach. Przedstawicielami tej szkoły byli między innymi: Hugo Chunsterberg, Abraham Mashow, Elton Mayo, Daglas McGregor. Behawioryści wykazali jak dalece stosunek człowieka do pracy wynika wprost ze źródeł motywacji. Przeprowadzali dużo badań nad zachowaniami ludzi w sytuacjach roboczych i wyciągali z tego odpowiednie wnioski. Wywnioskowali, że na wzrost wydajności pracy wywierają wpływ nieformalne grupy robocze - społeczne środowisko pracowników. Gówna zasada Hugo Chunsterberga to: wykorzystanie zjawisk psychologii jest podstawowym czynnikiem wydajności pracy. Według Hugo można to otrzymać trzema drogami: 1) wyszukiwanie najlepszego wykonawcy, 2) stworzenie najlepszych warunków pracy, 3) pobudzenie motywacji. Abraham Mahow stworzył piramidę potrzeb - zasad ® zaczynając od dołu umieścił potrzeby fizjologiczne (żywność), bezpieczeństwo (opieka lekarska), przynależność (przyjaźń), szacunek (stanowisko), s (kariera)W wyniku tej szkoły przeprowadzono też eksperymenty hawthorne polegające na możliwości wzrostu wydajności pracy pracowników. W wyniku tych badań na wydajność pracy wpłynęły następujące czynniki: poczucie dumy i godności, wyróżnienia moralne, poświęcenie uwagi problemom pracowników, życzliwy nadzór, troska kierowników o warunki pracy. Daglas McGregor jest twórcą teorii X i Y. Teoria X są to ludzie leniwi i do pracy trzeba ich przymuszać, pracę traktują jako zło konieczne. Teoria Y (przeciwna do teorii X) człowiek jest ambitny dążący do sukcesu. Jest to teoria zbliżona do opcji behawioralnej. Podsumowując behawioryści wnieśli nowe zasady do nauk o zarządzaniu. Przedstawili wyrafinowane poglądy na istoty ludzkie zastosowali metody badań naukowych do analizowania sposobów zachowania się ludzi. Wywarli duży i trwały wpływ na dalszy rozwój teorii zarządzania.

Do góry