Ocena brak

PODSTAWOWE ZASADY PRAWA WYBORCZEGO

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Wybór prezydenta w głosowaniu powszechnym powoduje, że znika możliwość politycznego przetargu. Nie jest możliwe porozumienie partyjne. Z wyborów powszechnych wychodzą inne osobowości niż z wyborów parlamentarnych. Musza to być osobowości, które posiadają określoną zdolność wyborczą. Jest to główna przesłanka państw, w związku z czym coraz więcej ich decyduje się na wybory prezydenta przez wybory powszechne.

Czynniki o charakterze koniunkturalnym: państwo potrzebuje osobowości, która personifikowałaby to państwo – symbol suwerenności. W państwach o utrwalonej demokratyczności potrzeby takie istnieją.

Wybory powszechne odbywały się na określonych zasadach. Współcześnie mówi się o 4-przymiotnikowym prawie wyborczym:

  1. powszechność prawa wyborczego- wyjątkiem od tej zasady jest ubezwłasnowolnienie, pozbawienie praw publicznych. Ostatnie lata charakteryzują się spadkiem udziału w wyborach (w Rumunii były czasy, gdzie w wyborach brało udział 99,99 wyborców);

  2. zasada równości aktu głosowania- rodzi konsekwencję materialną (głos 1 obywatela posiada jednolitą wartość) i konsekwencję formalną (każdy wyborca posiada jeden głos w wyborach do danego szczebla tzn. równą liczbę głosów). Konsekwencja materialna jest względną równością, gdyż z niej wynika relacja między wielkością okręgu i liczbą mandatów do obsadzenia. Przeciwdziałaniem tego jest zasada normy przedstawicielskiej, która mówi o tym, na jaką liczbę mieszkańców przypada 1 mandat. W większości krajów z tego zrezygnowano.

  3. zasada bezpośredniości wyborów- głosować można osobiście bezpośrednio na reprezentanta, wybory są jednostopniowe. Ograniczenia doznaje zasada bezpośredniości, gdyż zdarza się, że w krajach można głosować listownie.

  4. zasada tajności aktu głosowania- nie tajności wyborów. Nie wolno ujawniać w jaki sposób wyborca głosował, nie powinien robić tego sam zainteresowany w dniu głosowania, nie wolno ujawniać tego osobom zewnętrznym. Zakaz ten obwarowany jest sankcją karną.

Można spotkać się z 5-przymiotnikowym prawem wyborczym: dodaje się do tego zasadę proporcjonalności prawa wyborczego, która jest zasadą podziału mandatów. Należy do innej kategorii zasad. Nie występuje ona w tych systemach, które stosują inny system podziału mandatów np. większościowy.

Podobne prace

Do góry