Ocena brak

Podstawowe zasady „naukowego zarządzania”

Autor /Balbin Dodano /16.09.2011

  1. rozczłonkowanie pracy na czynności proste i specjalizacja robotników- (małe kwalifikacje robot.),

  2. zasada „jednego najlepszego sposobu” wykonania pracy (one the best way)- chronometraż,

  3. oddzielenie funkcji zarządzania od funkcji wykonawczych - (pomysłowość robotników zakłóca pracę),

  4. psychofizyczny dobór ludzi do pracy – odpowiedni człowiek do odpowiednich zadań,

  5. materialne motywowanie ludzi do pracy – chronometraż i akord,

  6. dokładne przeszkolenie robotnika w zakresie zadań i sposobu ich wykonania

  7. zapewnienie dobrych organizacyjnych, fizycznych i socjalnych warunków pracy,

Naukowe zarządzanie umożliwiły wprowadzenie „taśmy produkcyjnej”, wiele z tych zasad jest aktualnych: chronometraż, system akordowy.

Podobne prace

Do góry