Ocena brak

Podstawowe założenia tzw. socjalistycznej koncepcji praw obywatelskich – zasada jedności praw i obowiązków

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

  • bogata lista obowiązków obywatelskich,

  • przyjęcie zasady, że konstytucyjnie gwarantowane prawa obywateli nie mogą być wykonywane w sposób naruszający interesy społeczeństwa lub państwa,

  • zasada jedności praw i obowiązków – miała stymulować prospołeczną postawę obywateli,

Do góry