Ocena brak

Podstawowe założenia teorii Adlera (ich oryginalność i odmienność w stosunku do poprzedników)

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Teoria Adlera jest bardzo istotna ponieważ pokazuje nowy schemat (inny niż poprzednicy) myślenia o człowieku nie tylko w kategoriach czysto indywidualnych (jak Freud) ale również w kategoriach układów społecznych. Jest to psychologia indywidualna, ale dlatego ,że ona podkreśla pewien indywidualny styl życia, celowość.

Adler związał człowieka z układem społecznym, aspekt ten nie był akcentowany ani przez Freuda ,ani przez Junga.

  1. Człowiek posiada wrodzoną naturę. Naturę ludzką charakteryzuje zainteresowania społeczne. U Freuda cechami natury były elementy biologiczne – instynkty , u Junga były to archetypy.

  2. Człowiek posiada twórczy self , twórczą jaźń ( istotne i specyficzne pojęcie ,niespotykane w innych koncepcjach psychoanalitycznych.

  3. Człowiek jest przede wszystkim istotą społeczną , a nie seksualną. Istotna jest motywacja społeczna . Libido istnieje ,ale nie może być podstawą istnienia człowieka.

  4. Świadomość – zagadnienie centralne . Podświadomość ma pewien wpływ, ale absolutnie nie tłumaczy zachowań ludzkich. Aby zrozumieć człowieka należy zrozumieć jego świadomość tzn. człowiek może być sprawcą.

  5. Na istnienie podświadomości wskazuje motywacja- źródło napędzania zachowania.

  6. Źródłem motywacji jest dążenie do siły mocy doskonałości (a nie popędy – Freud, archetypy, Jung) –pojęcie to ciągle funkcjonuje w psychologii.

  7. Fikcja jako cel- aby zrozumieć człowieka trzeba zrozumieć cele dla których żyje i idee do których dąży. Te idee wg Adlera często są fikcyjne, nie mają pokrycia w rzeczywistości, ale człowiek się nimi kieruje.

Podobne prace

Do góry