Ocena brak

Podstawowe założenia neoliberalnej koncepcji praw obywatelskich

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

  • dodanie do katalogu praw obywatelskich praw socjalnych, które miało na celu niwelowanie rażących przejawów niesprawiedliwości społecznej,

  • idea międzynarodowego wymiaru ochrony praw jednostki,

Podobne prace

Do góry