Ocena brak

Podstawowe założenia liberalnej koncepcji praw obywatelskich

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

  • uznanie przyrodzonego, niezbywalnego i niezależnego od państwa charakteru praw jednostki,

  • katalog praw fundamentalnych obejmował prawa osobiste i polityczne,

  • status negativus jednostki w pastwie – państwo nie mogło poza ściśle określonymi wyjątkami ingerować w swobodną aktywność obywateli,

  • państwo działa na podstawie prawa i jest kontrolowane prawnie (idea sądowej kontroli administracji),

Podobne prace

Do góry