Ocena brak

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Wariancja nieaddytywna

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

Interakcja alleli mających to samo lub różne loci. Czynniki nieaddytywne, mające charakter procesualny, wynikający z interakcji dziedziczonych genów nie są wspólne dla rodziców i dzieci, ale mogą być wspólne dla rodzeństwa, czego prawdopodobieństwo wynosi 1:4. U MZ czynnik ten jest wspólny. Jej wpływ obniża poziom odziedziczalności ( stosunku wariancji addytywnej do genotypowej – w wąskim rozumieniu, a w szeroku powoduje wzrost wskaźnika odziedziczalności)

Dominacja – wynika z interakcji dwóch alleli tego samego genu z czego jeden wywiera silniejszy wpływ na fenotyp, więc zmniejsza się podobieństwo fenotypowe dla DZ.

Epistaza – wynika z interakcji genów mających różne umiejscowienie w chromosomie, wpływ na fenotyp może być nie do przewidzenia, zmniejszą podobieństwo DZ. – Skrajnie występuje emergeneza( mechanizm polega na tym, że wariancja określonej cechy determinowana jest nie wpływem addytywnym, ale unikatową konfiguracją kilku lub więcej niezależnych bądź częściowo niezależnych genów mających różne loci).

Podobne prace

Do góry