Ocena brak

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Selektywny dobór rodziców

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

Tendencja polegająca na doborze partnerów w sposób nielosowy na podstawie charakterystyk psychologicznych. Jeśli ich podobieństwo genetyczne będzie większe to podobieństwo ich dzieci do siebie będzie większe. Wzrasta odziedziczalność wspólnych cech. Pozytywny dobór rodziców (podobieństwo) – zwiększa zmienność danej cechy w kolejnych pokoleniach

Dopełniający ( komplementarny) dobór rodziców – zmniejsza zmienność danej cechy w populacji, bo ludzie będą zbliżać się do średniej. Ważne dla zmienności IQ.

Podobne prace

Do góry