Ocena brak

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Pojęcie odziedziczalności

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

Inne pojęcia:

Dziedziczność – podstawowa właściwość każdego żywego organizmu, obejmująca całokształt mechanizmów genetycznych warunkujących następstwo organizmów w kolejnych pokoleniach.

Dziedziczenieodtwarzanie w kolejnych pokoleniach struktury, funkcji i poszczególnych cech u osobników tego samego gatunku.

Odziedziczalność (h2) odnosi się do całej populacji organizmów. Jest to opisowa miara statystyczna, która oznacza stosunek wariancji genotypowej do fenotypowej albo inaczej proporcje obserwowalnych cech fenotypowych, które można wyjaśnić wariancją genetyczną. Odnosi się tylko do populacji, dla której została policzona. Obciążona błędem. Może się zmienić z czasem i między populacjami. Ważne tez wpływy środowiskowe na ekspresje cechy. Nie oznacza, ze dana cecha pojawi się od razu po urodzeniu.

Podobne prace

Do góry