Ocena brak

Podstawowe założenia genetyki zachowania

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

- jednostki w populacji różnią się zarówno z przyczyn genetycznych jak i środowiskowych. Zakłada się przy tym, e genotyp i środowisko nie są skorelowane - badanie wielkości wkładu czynnika genetycznego.

- Zmienność w zakresie większości cech lub zachowań wynika z wpływów poligenicznych. Metoda badawcza – QTL ( quantitative trait loci) – wykrywanie genów o różnym umiejscowieniu i zmiennym zakresie wpływów. Umożliwia wykrycie genu, którego wpływ w porówaniu z innymi wpływami jest niewielki. Metoda OGOD( one gene, one disorder) – pojedyncze cechy determinujące zachowanie, ale w jednym miejscu.

- Zmienność fenotypowa cechy stanowi sumowanie się wpływów czynnika genetycznego addytywnego i nieaddytywnego oraz zmienności środowiskowej, interakcji i korelacji.

Podobne prace

Do góry