Ocena brak

Podstawowe założenia analizy systemowej

Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011

Chodzi tutaj o interpretację metody humanistycznej w wersji Cetwińskiego zwłaszcza odnoszącej się do decyzji politycznych i do zadawania pytań o otoczenie systemowe i jego funkcjonowanie i wpływ na motywację decyzyjną jednostki w przypadku nie spełnienia warunku zupełności pragmatycznej.

Analiza systemowa, to podejście badawcze w naukach społecznych, uznające pojęcie systemu i jego analizę za kluczowe dla zrozumienia zjawisk społecznych.

Analiza systemowa jest szczególnie przydatna do złożonych zadań w szybko zmiennym otoczeniu, typowym dla naszych czasów. Jest ona formalnym i jawnym badaniem wspomagającym działanie osób odpowiedzialnych za decyzje lub linię postępowania w określonej (złożonej) sytuacji charakteryzującej się niepewnością. Ma na celu określenie pożądanego działania lub linii postępowania przez rozpoznanie i rozważenie dostępnych wariantów oraz porównanie ich przewidywanych następstw.

Wymaga jasnego określenia granic badanego systemu i jego części składowych. W związku z tym spotyka się z krytyką, że doprowadza do ograniczonego myślenia (przykładowo, myśląc o organizacji jako o systemie, sztucznie tworzymy sobie stereotyp jej otoczenia, co później negatywnie wpływa na naszą zdolność percepcji).

Podobne prace

Do góry