Ocena brak

Podstawowe stanowiska teoretyczne w socjologii

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Emile Durkheim (1858-1917) - przedmiotem zajmowania się socjologii są fakty społeczne (np. moda, język, dogmaty religijne, obyczaje, itp.)

Max Weber (1864-1920) – przedmiotem działania socjologii są działania społeczne. Dla Webera socjologia była nauką, „która dąży dzięki interpretacji do zrozumienia działania społecznego i przez to do przyczynowego wyjaśnienia jego przebiegu i skutków”.

Peter Berżer – przedmiotem działania socjologii jest badanie człowieka w świecie i świata w człowieku.

Albion Woodbury Small –są badania nad małymi grupami.

Mauss – socjologii zajmuje się wymianą oraz badaniem, po co ludzie wchodzą w interakcje.

Jan Szczepański - przedmiotem działania socjologii są zjawiska i procesy społeczne (zgodakonflikt).

August Comte (1798-1857)– socjologia to nauka, która bada fakty i tylko fakty, szuka między nimi związków i na tej podstawie formułuje prawa ogólne (bywa nazywana pozytywistyczną, a przez niektórych naturalistyczną).

Podobne prace

Do góry