Ocena brak

Podstawowe składniki kapitału obrotowego przedsiębiorstwa

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Składnikami kapitału obrotowego są:

  1. Zapasy – reprezentują kwotę surowców, prac w toku (produkcji niezakończonej) i wyrobów gotowych posiadanych przez przedsiębiorstwo w danym momencie.

  2. Należności – to kwoty należne przedsiębiorstwu od stron trzecich za dostawy zrealizowane na kredyt.

  3. Gotówka w banku i w kasie – gotówką są pieniądze w kasie przedsiębiorstwa oraz na saldach jego rachunków bankowych, a także krótkookresowe zbywalne papiery wartościowe posiadane przez przedsiębiorstwo.

  4. Zobowiązania – tworzą kwoty krótkoterminowe należne od przedsiębiorstwa osobom trzecim.

 

Podobne prace

Do góry