Ocena brak

Podstawowe różnice występujące w wyborach do Sejmu i do Senatu

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Sejm

-wg zasady proporcjonalności wybiera się 460 posłów z list kandydatów obejmujących obszar wojew. lub części i wyłania się od 7 do 19 posłów

-w wyborach do Sejmu obowiązuje zasada równości wyborów, podział wojew. na okręgi wyborcze według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców

-w wyborach do Sejmu stosuje się rejestracje okręgowych list kandydatów na posłów

-w wyborach do Sejmu istnieje obowiązek poparcia listy podpisami co najmniej 5000 wyborców

-w wyborach do Sejmu o kolejności list na karcie decyduje losowanie

-w wyborach do Sejmu wyborca głosuje na 1 listę zaznaczając X

-w podziale mandatów w okręgach wyborczych uczestniczą okręgowe listy kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych które listy otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju.

Senat

-wg zasady większości względnej wybiera się 100 senatorów obejmujących obszar wojew. lub części istnieje 40 okręgów wyborczych i wyłania się od 2 do 4 senatorów

- w wyborach do Senatu liczba senatorów wybieranych w poszczególnych województwach jest ustalana wg normy przedstawicielstwa jeśli wojew. nie ma samodzielnego okręgu to liczbę senatorów ustala się uwzględniając jednolitą normę przedstawicielstwa obliczaną przez podzielenie liczby mieszkańców woj. przez liczbę senatorów

-w wyborach do Senatu rejestruje się każdego z kandydatów oddzielnie

-w wyborach do Senatu zgłoszenie każdego kandydata wymaga poparcia około 3000 wyborców

-o kolejności decyduje porządek alfabetyczny

- w wyborach do Senatu wyborca głosuje na 1 listę zaznaczając X, ale może głosować na mniejszą liczbę kandydatów aniżeli wynosi liczba senatorów

-Za wybranych senatorów w danym okręgu to ci którzy otrzymali najwięcej liczby głosów

Podobne prace

Do góry