Ocena brak

PODSTAWOWE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ: ICH CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZANIA

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Problemy: - przekształcenie struktury handlu, pojawienie się nowych form międzynarodowej współpracy gospodarczej, - ewolucja struktury podmiotowej, - kryzys energetyczny (lata 70), - kryzys zadłużeniowy, - kryzys ekologiczny, - problemy wyżywienia w krajach rozwijających się,

- głęboki kryzys gospodarczy, polityczny i społeczny w Europie Środkowej, Wschodniej i byłym ZSRR, - problemy regionalizacji, - załamanie systemu komunistycznego.

Do góry