Ocena brak

PODSTAWOWE POJĘCIA WYBORCZE

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Termin „prawo wyborcze" podmiotowe znaczenie tzn.: uprawnienie do wybierania i bycia wybieranym ( czynne i bierne prawo wyborcze ). przedmiotowe znaczenie tzn. całokształt norm, które regulują sposób obsady składu personalnego organu przedstawicielskiego. Źródła prawa wyborczego- konstytucja, ordynacja wyborcza Zasady prawa wyborczego: podstawowe decyzje tego prawa, co do podstaw aktu wyborczego ( sposób wyborów rezultat itp.).

a), powszechność

b), równość

c), bezpośredniość

d), proporcjonalność

e). tajność.( istnieją gwarancje tych zasad )

Podobne prace

Do góry