Ocena brak

Podstawowe pojęcia dydaktyki

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Kształcenie – jest najczęściej pojmowane jako nauczanie i uczenie się. Rezultatem kształcenia jest wykształcenie. Przez kształcenie rozumiemy ogół czynności i procesów – opartych głównie na nauczaniu i uczeniu się umożliwiających osiągnięcie nie tylko określonego zasobu wiedzy, umiejętności i nawyków, lecz również zmierzających do wielostronnego rozwoju, sprawności umysłowych, zdolności i uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań, przekonań i postaw. (F. Bereźnicki)

Nauczanie – jest systematycznym, planowanym i bezpośrednim kierowanym procesem uczenia się. Przez nauczanie rozumiemy planową i systematyczną pracę nauczyciela z uczniami, polegającą na wywoływaniu i utrwalaniu zmian w ich wiedzy, dyspozycjach, postępowaniu i całej osobowości – pod wpływem uczenia się i opanowywania wiedzy, przeżywania wartości i własnej działalności praktycznej. (W. Okoń)

Uczenie się – jest zamierzonym i długotrwałym zbiorem ściśle ze sobą powiązanych czynności, który określa się jako proces. Uczenie się jest procesem, w toku którego na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia – powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte. (W. Okoń)

Samokształcenie - jest to nabywanie wykształcenia w toku własnej działalności, której cele, treści, warunki i środki ustala sam podmiot. W trakcie samokształcenia (kształcenia kierowanego pośrednio) rolę kierującą pełni autor podręcznika, ksiażki, artykułu, filmu oświatowego i innych źródeł wiedzy, z których osoba ucząca się korzysta w samodzielnym poznawaniu rzeczywistości. Wynikiem samokształcenia jest wykształcenie, które może mieć charakter ogólny lub zawodowy.

Podobne prace

Do góry