Ocena brak

Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Ograniczona zdolność do czynności prawnych

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Ograniczoną zdolność  do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13, a nie ukończyli lat 17 (art. 12 i  15 kc), oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione.

Ograniczona zdolność do czynności prawnych oznacza m.in. możliwość bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierania umów powszechnie uznawanych w drobnych bieżących sprawach  życia codziennego (art. 20 kc), rozporządzania przedmiotami majątkowymi oddanymi tej osobie do swobodnego użytku (art. 22 kc, art. 101 kro). Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem (art. 21 kc, art. 102 kro).

Chodzi tu o dochody powstałe na skutek jej aktywności  życiowej, np. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, honorarium za działalność artystyczną czy sportową, dochody z pracy sezonowej przy zbiórce owoców, runa leśnego itp. Niektóre czynności mogą być dokonywane za zgodą przedstawiciela ustawowego, np. rodziców. 

Podobne prace

Do góry