Ocena brak

Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Nieletni

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

To osoba, wobec której stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (upn):

-  Osoba, która nie ukończyła lat 18, względem której stosuje się przepisy o zapobieganiu  i zwalczaniu demoralizacji;

-  Osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyła lat 17  i toczy się przeciwko niej postępowanie na podstawie przepisów upn;

-  Osoba, w stosunku do której orzeczono środki wychowawcze lub poprawcze przewidziane w upn, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez tę osobę lat 21 (art. 1 § 2 pkt 1). 

Podobne prace

Do góry