Ocena brak

Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Brak zdolności do czynności prawnych

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Osoby takie mogą dokonywać drobnych czynności dnia codziennego, np.: dysponować swoim kieszonkowym, dokonywać zakupu biletów do kina, robić drobne zakupy żywnościowe i dysponować przedmiotami osobistymi o niewielkiej wartości. Jeżeli jednak umowa doprowadziłaby do rażącego pokrzywdzenia takiej osoby, umowa ta nie wywołaskutków prawnych i można dochodzić zwrotu  świadczenia (np. zwrot pieniędzy w zamian za oddany towar).

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest nieważna – nie wywołuje żadnych skutków prawnych.   

Podobne prace

Do góry