Ocena brak

PODSTAWOWE PODMIOTY I PRZEDMIOTY MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY GOSPODARCZEJ

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

PODMIOTY:

  1. państwa - kraje o stabilnych systemach politycznych odgrywają ważną rolę w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, bowiem decydują o znaczącej części międzynarodowych powiązań gospodarczych oraz narzędzia ich polityki stanowią podstawę narzędzi międzynarodowej polityki. Kraje małe i słabsze muszą dostosować narzędzia swej polityki. Państwa uczestniczą w stosunkach bezpośrednio – przez zawieranie przez rządy porozumień i umów międzynarodowych, albo pośrednio – przez oddziaływanie na przedsiębiorstwa uczestniczące we współpracy międzynarodowej i działalność organizacji międzynarodowych.

  2. Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, ubezpieczeniowe, itp.

  3. Gospodarstwa domowe, jednostki, które prowadzą rachunek gospodarczy.

  4. Zrzeszenia konsumentów i producentów. KONSUMENCI zrzeszają się, aby bronić swoich praw: żeby towar był dobry, ceny przystępne. Dążą oni do wprowadzenia przez Parlament pewnych norm standardów: norm zdrowia, ochrony środowiska, standardów dotyczących produktów. Do krajów takich należą USA, kraje UE. My mamy problemy z normami dotyczącymi ochrony środowiska. Najbardziej uczuleni na to są Niemcy. PRODUCENCI są bardziej zagęszczeni i mają większą możliwość organizowania się i co za tym idzie odchodzenie od wolnego rynku. Teraz mamy do czynienia z konkurencją niedoskonałą, czyli oligopolistyczną, tzn. występuje kilku, którzy kontrolują ceny, np. oligopol samochodowy: Fiat, VW. 

  5. Władze gospodarcze: Minister Gospodarki, Minister Finansów 

  6. Organizacje i instytucje międzynarodowe: finansowe, handlowe, integracyjne, (ONZ, WTO, Międzynarodowy Fundusz Walutowy)itp. 

  7. Korporacje transnarodowe – są to przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną lub inną co najmniej w dwóch krajach oraz posiadające (też w co najmniej dwóch krajach) swoje filie bądź oddziały, będące w całości lub w części własnością przedsiębiorstwa miacierzystego i działającego pod jego kontrolą.: np. IBM, General Motors, Toyota, Ford, Sony, Mobil, Nissan Motor.

PRZEDMIOTY: handel zagraniczny, kapitał, siła robocza, technologia (emigracja specjalistów, sprzedaż licencji i patentów, itp.), towary, usługi, handel międzyfilialny (stanowi on obrót dokonywany w ramach jednej firmy transnarodowej).

Podobne prace

Do góry