Ocena brak

Podstawowe obszary działań logistycznych w przedsiębiorstwie

Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011

1. prognozowanie popytu na wyroby finalne przedsiębiorstwa

podstawa do planowania: zaopatrzenia, transportu zewnętrz. i wewnętrz., zagospodarowanie magazynów

2. zaopatrzenie materiałowe produkcji

wybór dostawców, planowanie zakupów, kontrola jakości surowców kupowanych,

negocjowanie cen

3. manipulacje materiałowe dot. wszelkich przemieszczeń surowców, materiałów, wyrobów gotowych wewnątrz przedsięb. i w magazynach

4. transport

wewnętrzny, zewnętrzny przedsiębiorstwa, wybór środka transportu, określone trasy przewozu,

zabezpieczenie i warunki transportu, zapewnienie wymogów tras karowych i zagranicznych,

dokumenty, zezwolenia

5. składowanie dot. utrzymania magazynów i ich wyposażenia w celu właściwego przechowywania zapasów,

utrzym. budynków i pomieszczeń

6. kontrola poziomu zapasów

analiza stanu przygotowanych zapasów w czasie

7. pakowanie i gospodarka opakowaniami

projektowanie opakowań

ochrona przed uszkodzeniem, funkcja ochronna a także cel usprawniać procesy transportu i magazynowania,

współczesne opakowania to “dzieci logistyki”

8. realizacja zamówień klientów

przyjmowanie i  opracowanie zamówienia, przygotowanie i ekspedycja przesyłki, oznakowanie, zabezpieczenie

9. gospodarowanie odpadami, opakow. zwrotnymi i obsługa reklamacji.

Podobne prace

Do góry