Ocena brak

Podstawowe obowiązki obywatelskie w Konstytucji RP

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Wyliczenie konstytucyjne ma na celu wskazanie jedynie najważniejszych obowiązków. Pamiętać też trzeba, że Konstytucji nie przysługuje w tym zakresie walor bezpośredniej stosowalności – nałożenie konkretnego obowiązku na jednostkę może nastąpić tylko na podstawie ustawy. Katalog podstawowych obowiązków obejmuje:

  • obowiązek wierności RP, w którym zawiera się też obowiązek troski o dobro wspólne (art. 82); szczególną postacią tego obowiązku jest obrona Ojczyzny i wynikający z niej obowiązek służby wojskowej (art. 84); podmiotami tych obowiązków są tylko obywatele polscy,

  • obowiązek przestrzegania prawa RP (art. 83), ciążący na każdym pozostającym w obszarze obowiązywania tego prawa,

  • obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, też odnoszący się do wszystkich, a nie tylko do obywateli (art. 84),

  • obowiązek dbałości o stan środowiska, z czym łączy się ustanowienie procedur odpowiedzialności za spowodowane szkody (art. 86),

Podobne prace

Do góry