Ocena brak

Podstawowe nieporozumienia i uproszczenia wynikające z niewłaściwego rozumienia „funkcji prawa"

Autor /bob Dodano /12.04.2011

1) Funkcje zastępuje się wiarą w omnipotencję, prawo rozumiemy globalnie, zglobalizowane przekonanie o funkcjonalności prawa, przekonanie, że każda regulacja doprowadzi do jakiś skutków(„jak uregulujemy nie będzie problemu”).

2) Funkcje mylą z celem – socjologowie przez funkcję rozumieją realne następstwa danej normy w zakresie stosunków prawnych, w życiu metafunkcja ogranicza życie zbiorowe ludzi.

Funkcja- stan rzeczy który przyczynia się do integracji całego systemu ,ma charakter rozwojowy (ten aspekt omawia Merto-analiza teorii strukturalno - funkcjonalnej)

Podobne prace

Do góry