Ocena brak

Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Roczne raporty

Autor /wojciech Dodano /31.03.2011

Raporty roczne (ang. annual report) mają za zadanie infonnowanie opinii publicznej o rozwoju i pozycji przedsiębiorstwa w minionym roku. Informacje w nich zawarte obejmująm.in.:

  • najważniejsze wyniki działalności gospodarczej minionego roku,

  • list prezesa lub dyrektora firmy,

  • strukturę organizacyjną oraz wykaz osób zajmujących kluczowe stanowiskaw zarządzie lub dyrekcji,

  • wyniki produkcyjne,

  • główne kierunki badań i rozwoju,

  • bilans i rachunek wyników.

Raporty roczne informują również o oferowanych produktach i usługach, o pozycji firmy w kraju i za granicą oraz o systemie sprzedaży lub sieci filialnej. Przeznaczone są przede wszystkim dla akcjonariuszy, inwestorów, udziałowców i banków. Kierowane są również do kontrahentów, klientów, dostawców, dziennikarzyi innych zainteresowanych podmiotów działających na rynku.

Raport roczny, jeśli jest właściwie opracowany i wykorzystany, przekazuje kla-rowny obraz przedsiębiorstwa, zdobywa dla firmy zrozumienie i zaufanie  jestdoskonałym instrumentem w tworzeniu wizerunku przedsiębiorstwa. O dobrym opracowaniu sprawozdania rocznego świadczy przejrzysta budowa, podtytuły, któreułatwiają czytelnikom orientację, oraz zrozumiały tekst. Niezwykle istotne jest abywszystkie treści pojawiły się na właściwym miejscu i we właściwych proporcjach,by prawidłowy był dobór formatu, ilustracji, wykresów, kroju pisma, koloru i papieru, wybór okładki i łączenie stron.

Jeżeli np. przedsiębiorstwo ma własne, firmowe kolory powinny one stale przewijać się jako elementy kolorystyczne dominujące w raporcie. Jeżeli przedsiębiorstwo zorientowane jest na ochronę środowis-ka, dobrze jest jeżeli używają papieru powtórnej obróbki, sygnalizując tym samymswoje zaangażowanie w sprawę ekologii. Wszystko to tworzy ramę dla właściwego kształtu sprawozdania rocznego i z pewnością wpłynie na tworzenie pozytywnego wizerunku firmy w świadomości adresatów raportu rocznego.

Podobne prace

Do góry