Ocena brak

Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Relacje ze społecznościami lokalnymi

Autor /wojciech Dodano /31.03.2011

Firma buduje pożądany wizerunek również poprzez tworzenie i pielęgnowanie dobrych stosunków z osobami kształtującymi opinię publiczną takimi jak prasa lokalna, władze lokalne, politycy itp. Przedsiębiorstwa powinny demonstrować zaangażowanie w sprawy lokalne (dzielnicy, gminy) i wykorzystywać je w budowaniu wizerunku firmy poprzez min.:

  • współuczestniczenie w akcjach i zadaniach władz lokalnych,

  • udział pracowników we władzach lokalnych,

  • unikanie działań niezgodnych z opiniami władz lokalnych,

  • otwarte dni dla społeczności lokalnej,

  • popularyzowanie tych elementów polityki firmy, które uwzględniają interesyspołeczności lokalnej,

  • udostępnianie miejscowej ludności urządzeń firmy: sportowych, kulturalnych,zespołów rozrywkowych,

  • organizowanie bezpłatnych lub o niskiej odpłatności kursów oświatowychczy hobbystycznych.

Wyżej wymienione działania mają na celu wytworzenie opinii dobrego reprezentanta lokalnej społeczności oraz pozyskanie zrozumienia tej społeczności dlapolityki, decyzji i problemów firmy.

Podobne prace

Do góry