Ocena brak

Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Kontakty z mediami

Autor /wojciech Dodano /31.03.2011

Informacje przekazywane przez środki masowego przekazu mogą wpłynąć zarówno na pogorszenie jak i na poprawę wizerunku firmy lub wręcz wizerunek tenwykreować. Mass media mogą zaszkodzić firmie, jeżeli upowszechnią negatywneopinie o jej działalności, produktach czy usługach. Utrzymywanie zatem dobrychstosunków z dziennikarzami jest niezbędne w kreowaniu reputacji firmy. Niezbędne jest stałe informowanie o firmie i jej produktach oraz zachęcanie przedstawicieli mediów do zamieszczania stosownych publikacji.

W celu pozyskania przychylności dziennikarzy osoby odpowiedzialne za PR w firmie organizująm.in.:

  • konferencje prasowe,

  • seminaria,

  • pokazy,

  • wystawy,

  • konkursy.

Osoby odpowiedzialne w firmie za kontakty z prasą powinny rozumieć jej potrzeby, wiedzieć że teksty muszą być interesujące i aktualne, napisane jasnym i przyciągającym uwagę językiem. Specjalista od kontaktów z prasą musi zyskać przychylność wydawców i reporterów. Im więcej starań się czyni w celu pozyskaniaprasy, tym bardziej jest prawdopodobne uzyskanie szerszego i korzystniejszego komentarza o firmie, co z pewnością nie pozostanie bez wpływu na wizerunek naszego przedsiębiorstwa. Wymienione wyżej działania prowadzą do uzyskania rozgłosu w mediach tzw.publicity.

Publicity, czyli uzyskanie rozgłosu, to:

Forma promocji prowadzona poprzez emisję informacji przeznaczonych do rozpowszechnienia przez środki masowego przekazu w nadziei, żebędą one bezpłatnie opublikowane oraz zostaną zauważone przez docelowego odbiorcę.

Informacje, na temat danej finny i jej pracowników, przekazywane przez massmedia niezależnie tzn. takie, które nie są przez firmę bezpośrednio opłacane speł-niają podobną rolę jak reklama i zapewniają skuteczny sposób komunikowania sięz rynkiem.

W porównaniu z reklamą wyróżnia je:

  • większa wiarygodność w oczach odbiorców,

  • niższe koszty.

Wadami w porównaniu z reklamą są:

  • brak pełnej kontroli nad przekazem informacji,

  • trudności w ocenie skuteczności publicity.

Podobne prace

Do góry