Ocena brak

Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Czasopisma firmowe

Autor /wojciech Dodano /31.03.2011

Czasopisma firmowe wykorzystywane są do komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem i są adresowane albo do pracowników firmy - tzw. czasopismawewnętrzne, albo do środowiska zewnętrznego - tzw. wydawnictwa zewnętrzne.

Ponieważ niezwykle istotne znaczenie w kształtowaniu wizerunku firmy mająjej pracownicy, bardzo ważne jest tworzenie poprawnego klimatu wśród pracowników, tak aby byli lojalni wobec przedsiębiorstwa, chcieli się z nim utożsamiać pełnić rolę „ambasadorów" firmy w środowisku zewnętrznym. Celom tym służąm.in. czasopisma firmowe takie jak np. „Procent" - Pomorskiego Banku Kredytowego SA. Przedstawiają one najważniejsze wydarzenia z życia przedsiębiorstwa,jego historię, osiągnięcia, ze szczególnym podkreśleniem pozytywnych opinii o fir-mie formułowanych przez inne, znane podmioty. Prezentowane są ponadto przed-sięwzięcia mające na celu rozwiązanie problemów pracowniczych oraz problemównajbliższego otoczenia.

Zewnętrzne wydawnictwa firmowe takie jak np. „Bankier" wydawany przez PeKaO SA. nie zawierają z reguły tak szczegółowych infonnacji o charakterze wewnętrznym. Aby informacje w nich zawarte mogły zainteresować czytelnika nie związanego na codzień z danym przedsiębiorstwem, muszą być podane w szczególnie atrakcyjnej i skondensowanej formie. Wydawnictwa takie sąprzez większe i bogate firmyupowszechniane bezpłatnie lub po cenie poniżej kosztów wydania.

Podobne prace

Do góry