Ocena brak

Podstawowe kryteria podziału kompetencji administracji rządowej i administracji samorządowej

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

Katalog spraw poszerzonych i rozstrzyganych zwłaszcza przez organy samorządowe w drodze decyzji administracyjnych powinien być następujący:

  • Sprawa nie może przekraczać zakresu gminnego (powiatowego, wojewódzkiego, terytorialnego, merytorycznego, organizacyjnego, funkcjonalnego); trzeba też pamiętać, że lokalność sprawy nie jest oparta wyłącznie na kryterium terytorialnym (np. bezpieczeństwo budowlane)

  • Lokalność sprawy nie jest prosta do zdefiniowania, głównie z powodu przecięcia płaszczyzną policji administracyjnej; tak więc sprawa lokalna, ale objęta ramami policji administracyjnej, nie wchodziłaby w zakres spraw gminnych, chyba że pewne całościowe zadania policyjne decydujemy się oddać gminie np. ochronę czystości i porządku

  • Gmina może rozstrzygać w tych sprawach indywidualnych, w których może zachować regułę obiektywnego zachowania się

  • Gmina nie może rozstrzygać o sprawach, w których ważniejsze od samego załatwienia jest realizowanie polityki państwa przez organy zdekoncentrowane w systemie hierarchicznego podporządkowania

  • Gmina nie może orzekać w sprawach, w których ze względu na dobro publiczne mogłoby dojść do różnych rozstrzygnięć w sytuacjach powtarzalnych, wymagających jednolitych rozstrzygnięć.

Podobne prace

Do góry