Ocena brak

PODSTAWOWE KATEGORIE SOCJOLOGICZNE

Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012

Działania społeczneto zachowania przebiegające wg określonego, zrozumiałego dla stron wzoru, mającego na celu wywołanie pożądanej reakcji partnera.

Stosunki społeczne – to system uporządkowanych reakcji zachodzących w określonej sferze działalności ludzkiej.

Instytucje społeczne – jest to zespół osób powołanych do realizacji istotnych dla zbiorowości celów. Wyposażony w odpowiednie uprawnienia i środki do ich urzeczywistnienia.

Kontrola społecznato ogół formalnych i nie formalnych środków służących konfrontacji zachowań ludzkich w celu zapewnienia ładu , wartości i sprawnego działania zbiorowości.

Więź społecznazorganizowany system stosunków, instytucji i środków kontroli społecznej skupiający jednostki w całości zdolne do trwania i rozwoju.

Osobowość społeczna – to system psychologiczno społecznych właściwości jednostki, wspólnych dla całej zbiorowości, która tę jednostkę kształtowała.

Podobne prace

Do góry