Ocena brak

Podstawowe informacje na temat systemu celnego UE

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Zgodnie z art. 23 Traktatu ustanawiającego Wspulnote Europejską WTE, podstawą wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymiane towarową i obejmuje:- zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym-przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi

Zasady funkcjonowania unii celnej regulują przede wszystkim artykuły 25-27 TWE. Polityka celna nie może być prowadzona samodzielnie przez państwa członkowskie. Zarządzanie unią celną należy do kompetencji Komisji Europejskiej, a dokładnie do Dyrekcji Generalnej do spraw Podatków i Unii Celnej.(DG TAXUD) w Komisji Europejskiej.

Od roku 1975 dochody z ceł 75% pobieranych przez służby celne są przekazywane przez państwa członkowskie do budżetu wspólnotowego(stanowią dochód własny UE. Obecnie jedynie 25% uzyskanych dochodów z opłat celnych pozoswia się danemu państwu na pokrycie kosztów manipulacyjnych poniesionych w związku z poborem ceł. Regulacje celne Wspólnoty można określić również mianem systemu celnego Unii Europejskiej.

System celny Wspólnoty Europejskiej-

informacje podstawowe

Unia Europejska jest także Unią Celną od 1.07.1968 art. 23 TWE

Unią Celną zarządza Komisja Europejska ( DT TAXǓD) ( Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unicelnych) wszystkie kraje wspólnoty stanowią jeden obszar celny , który jest suma ich terytoriów . We wszystkich krajach wspólnoty obowiązuje jednolite ustawodawstwo celne uzupełnione przepisami krajowymi.

- wspólna taryfa celna UE Zgodnie z art. 26 TWE rada UE określa cła wspólnej taryfy celnej większością kwalifikowaną ale propozycje zmian załącznik do rozporządzenia przedstawia Komisja Europejska . Taryfa celna powinna być opublikowana do dnia 31 października danego roku i obowiązuje od 1 stycznia roku następnego . W taryfie celnej jest tylko jedna kolumna stawek ( tzw. stawki celne konwencyjne) są one na bazie KNU ( Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania)

- tylko korzystają kraje wysoko rozwinięte poza UE

- USA, Kanada , Australia

- nie mają żadnych preferencji Oprócz ceł Wspólnota także stosuje inne instrumenty polityki celnej:

- Kontyngenty taryfowe to określona ilość towaru, która w okresie kontyngentowym (okresie na jaki kontyngent taryfowy ustanowiono) może być przywieziona i dopuszczona do obrotu po stawkach celnych preferencyjnych.

- zawieszenia poboru ceł

-Plafon taryfowy jest elastyczną formą kontyngentu taryfowego. Jego elastyczność polega na tym, że przekroczenie wielkości na jaką ten środek preferencyjny jest ustanawiany nie oznacza automatycznego zamknięcia możliwości importu po stawkach celnych preferencyjnych jakie tym plafonem taryfowym zostały ustanowione  (tak jak ma to miejsce w przypadku kontyngentu taryfowego

– jeżeli kontyngent taryfowy zostanie wyczerpany nie ma możliwości importu po obniżonych stawkach celnych w ramach tego środka).

Podobne prace

Do góry