Ocena brak

Podstawowe funkcje socjologii jako nauki

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

 1. Diagnostyczna – polega na dostarczaniu praktykom wiedzy o sytuacji, w obrębie której zamierzają działać; badacz dostarcza wiedzy o pewnym wycinku rzeczywistości społecznej celem:

  • usunięcia niepożądanego stanu rzeczy;

  • oceny skuteczności określonej akcji;

  • zebranie danych ogólnych.

 2. Ideologiczna – uwidacznia się wpływem na cele, jakie sobie stawiają jednostki działające; polega na wprowadzaniu do prac naukowych terminów nacechowanych emocjonalnie i wartościująco, lub ciągłym powtarzaniu określonych twierdzeń, co pośrednio wpływa na kształtowanie postaw czytelnika

 3. Prognostyczna ( prewidystyczna) – dostarcza wiedzy o tym, że określone warunki wywołują odpowiednie następstwa; niezbędne dla pełnienia tej funkcji jest jasne, jednoznaczne i udoskonalane (względem zmian rzeczywistości) formułowanie praw warunkowych.

 4. Socjotechniczna – oznacza wykożystanie teorii socjologicznych do formułowania zaleceń podsuwanych praktykom profesjonalnie zajmujących się kształtowaniem i modyfikacją postaw i zachowań.

OPISOWA- (deskryptywna) opisuje zjawiska nas otaczające.

Teoria - I rzędu XIX wiek – teorie ponadczasowe

 • II rzędu XX wiek – teorie średniego zasięgu, makrospołeczne

 • III rzędu – teorie współczesne, mikrospołeczne, teorie elementarne.

SOCJOTECHNICZNA- zmiany.

FACYLITACJA- ułatwianie społeczne.

Synergia to efekt działania razem.

Socjologia ma służyć do informowania by uniemożliwić manipulację.

Podobne prace

Do góry