Ocena brak

PODSTAWOWE FORMY MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY GOSPODARCZEJ

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

  1. wymiana towarowa -ma najdłuższą historię i jest najlepiej zbadana. Dominują w obrocie podzespoły, zespoły i części (w obrocie wzajemnym krajów rozwiniętych). Nastąpiło więc odejście od obrotu wyrobami niskoprzetworzonymi.

  2. Przepływ usług – forma powiązań zapoczątkowana pod koniec XX wieku. Bardzo dynamicznie się rozwija.

  3. Przepływ czynników produkcji – teorie tradycyjne w ogóle nie zajmowały się tym zagadnieniem. Było ono upraszczane przez przyjmowanie, że nie istnieje. Zmieniła to praktyka. Bardzo obecnie absorbuje badaczy przepływ zasobów pracy, kapitału i technologii.

  4. Transfer technologii – Forma współpracy międzynarodowej może mieć w zmniejszeniu odstępu, dzielącego w dziedzinie nauki i techniki wiele krajów od czołówki światowej. Mogą być; obroty wyrobami gotowymi o wysokim stopniu zaawansowania technicznego, sprzedaż licencji i patentów, emigracja specjalistów.

Bardzo szczegółowo badane są powiązania instytucjonalno-pieniężne. Wynika to z szybkiego wzrostu znaczenia międzynarodowych powiązań gospodarczych i związanych z tym prób instytucjonalizacji tego procesu. Wyrazem tego jest powstanie bardzo wielu organizacji międzynarodowych koordynujących międzynarodowe powiązania gospodarcze.

Podobne prace

Do góry