Ocena brak

Podstawowe fazy i kierunki rozwoju logistyki

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Fazy rozwoju logistyki Rok ( lata ) Kierunki rozwoju logistyki1 2 3Faza startu i budzenia się „logistyki” w USAFaza definiowania i konceptualizacji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Faza zmian priorytetów i kreowania podstawowych wymiarów zintegrowanej logistyki (rozszerzenie roli logistyki)Faza dynamicznego rozwoju logistyki jako zintegrowanej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i układu powiązań rynkowych (powszechne wykorzystanie walorów logistyki w praktyce) II połowa lat 50

1960/61

1964

1970

1972 i następne

1977 i następne

1978 i następne

1984 i następne

1987 i następne

1989 i następne

1990 i następne

1993 i następne

Logistyka (dystrybucja fizyczna) jako funkcja pomocnicza i podrzędna wobec produkcji

Identyfikacja cząstkowych i rozproszonych w przedsiębiorstwie operacyjnych czynności dystrybucji fizycznej

• Pierwsza monografia w USA poświęcona logistyce (E.Smykay, D.Bowersox, F.Mossman)

• Zdefiniowanie i zastosowanie w USA koncepcji „Bussines Logistics”, obejmującej szerokie spektrum logistyki przedsiębiorstwa (J.Heskett, D.Bowersox)

• Pierwsze monografie w RFN i Anglii z zakresu logistyki przedsiębiorstwa (L.Poth, W.Kirsch, R.Wentworth)

• Zdefiniowanie założeń i struktury logistyki marketingowej oraz próby jej systemowej identyfikacji (RFN: H.Pfohl, P.Traumann, Szwajcaria: J.Krulis-Randa)

• Logistyka jako systemowa determinanta sprawności i efektywności (J.Krulis-Randa, G.Ihde)

• Logistyka jako koncepcja i metoda zarządzania (D.Bowersox, M.Maus, Council of Logistics Management)

• Logistyka jako instrument planowania i działania strategicznego na rynku (R.Shapiro, J.Heskett, W.Drechsler)

• Logistyka jako funkcja organizacji przedsiębiorstwa (W.Kirsch, H.Pfohl)

• Koncepcja zintegrowanej logistyki w skali przedsiębiorstwa oraz całego łańcucha dostaw i rynku: łańcuchy logistyczne, integracja systemów logistycznych (H.Pfohl, M.Kleer)

• Logistyka jako potencjał wzrostu wydajności i korzyści ekonomiczno-rynkowych w aspekcie strategicznym (F.Gerstenberg, M.Duerler, W.Delfmann, H.Klöpper)

• Logistyka jako orientacja i komponent zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem (P.Fey, J.Weber, M.Duerler, H.Klöpper, W.Darr)

• Rozwój zintegrowanych strategii logistycznych - strategie poziome i pionowe powiązań logistycznych (H.Baumgarten)

Internacjonalizacja (globalizacja) struktur i działań logistycznych: Euro-Logistyka; kooperacja z partnerami rynku w łańcuchu logistycznym (wzrost możliwości i zdolności czerpania korzyści rynkowych - efektów synergicznych); integracja poprzez systemy informatyczne (B.Tietz, O.Hirschach, M.Duerler, D.Bowersox)

Podobne prace

Do góry