Ocena brak

PODSTAWOWE ELEMENTY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WEDŁUG HAYESSEN’ A

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

  1. stan początkowy ( punkt w jakim znajduje się jednostka, przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów. Informacje dostarczone są konfrontowane z zasobami pamięci

  2. cel (wynik jaki jednostka chce osiągnąć rozwiązując problem

  3. operatory (kroki jakie trzeba podjąć by dojść od stanu początkowego do stanu końcowego. w zależności od rodzaju problemu mogą być stosowane jeden lub więcej operatorów.

  4. ograniczenia nałożone na operatory ( mogą być zawarte w strukturze problemu lub konstruowane w sposób jawny; problemy różnią się rodzajem i liczbą ograniczeń- reguły logiczne, normy społeczne i obyczajowe, język.

Do góry